Schilder de wereld in je eigen kleuren!
Paint the world in your own colours!
Schilder de wereld in je eigen kleuren!
Paint the world in your own colours!
Schilder de wereld in je eigen kleuren!

Internationale Schakelklassen

Aan de Teldersschool is een Internationale Schakelklas (ISK) verbonden. Deze klas is voor kinderen van 6  tot en met  12 jaar die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Op dit moment hebben we twee groepen:
  • ISK onderbouw (6-9 jarigen)
  • ISK bovenbouw (10-12 jarigen)
Het doel is om leerlingen de Nederlandse taal te leren en kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten. Wanneer leerlingen langer in de Internationale Schakelklas zitten gaan zij ook lessen in de reguliere groepen volgen om de instroom en integratie te bevorderen.

Leerlingen mogen maximaal één  jaar in deze schakelklas blijven.  Na een jaar kunnen zij doorstromen binnen onze school of naar een basisschool in de eigen wijk. Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs of naar de ‘Onderbouw Anderstaligen’ van het Da Vinci College. Klik hier voor meer informatie: http://www.davinci-leiden.nl/Lammenschans/Pages/Internationale-Schakelklas.aspx

Het is mogelijk gedurende het gehele schooljaar in te stromen.  Er is ruimte voor maximaal vijftien kinderen in één groep . Klik hier voor de folder over de ISK.

Voor meer informatie over de Internationale Schakelklassen kunt u contact opnemen met Babette van Leeuwen.

De Telders in beeld

Powered by BasisOnline